Pho.to’dan ödemesiz yazılımlar

Photo! Editor, foto edit edilmeleri için üniversel alet takımını öneren bir yazılımdır. Bu yazılım, hem acemi amatöre hem de tecrubeli fotoğraf-çıya uygun gelecek. Kırmızı gözlerin otomatik kaldırılmaları, renk düzelt-mesi, gülünçlü karikatürlerin yaratıl-maları, ışık efektlerinin eklenmeleri, fotoğrafların ince retuş edilmeleri, gürültünün ve keskinsizliğin düzeltil-mesi, bu yazılımın ancak bazı fonksi-yonları. Aletlerinin çoğunluğu tama-men otomatik olarak kullanılabilir, tecrubeli kullanıcılar da fotoğrafların iyileştirilmelerini el ile kontrol edebilirler.
Photo! Web Album, web albümleri-nin yaratılmaları ve İnternet’te yerleş-tirilmeleri için entelektüel ve konforlu bir yazılım. Bu yazılım, her zevke göre virtüel foto albümlerinin yaratıl-maları için çok üslüplu ve konulu şab-lonların geniş seçimini önerir. Foto-ğraflarınızı da dolaysızca bu yazılım-da edit edebilirsiniz ve albümü İnter-net’te butona bir basılma ile yerleşti-rebilirsiniz!
Photo! 3D Album, sabit diskte sakla-nabilen, İnternet’te yerleştirilebilen veya ekran koruyucusu olarak kulla-nılabilen 3 boyutlu foto galerilerinin yaratılmaları için benzersiz bir yazı-lım. Yazılımla galeri şablonlarının büyük miktari teslim edilir. Bu şablon-larla fotoğraflarınızı farklı 3 boyutlu ortamlarda yerleştirebileceksiniz ve sizin foto şaheserlerinizle gerçek sergileri yaratabileceksiniz!
Photo! 3D Screensaver, standart ekran koruyucuları kıyasla en iyi alternatif. Bu programla kullanı-cıyla seçilen fotoğrafları içeren 3 bo-yutlu galeriler biçimindeki dinamik ekran koruyucularını yaratabilecek-siniz. Fotoğrafları hem bilgisayardan, hem de Flickr™ foto servisinden taglara veya kullanıcının adına göre ekleyebileceksiniz.